Petrčane-2017. godina

Višestambena građevina 500 m2 BRP izvedena u roku 10.02. do 30.06.2017. godine po principu ključ u ruke.